Biz hakda

company's gate

Profil

1996-njy ýyldan başlap, Hytaýda “Pioneer” hökmünde doňdurylan guradylan miweleri we gök önümleri öndürýäris.

26 ýyllyk ösüşden soň, häzirki wagtda 7 sany halkara ösen önümçilik liniýamyz we 300-den gowrak işgärimiz bar. Biziň kompaniýamyzyň meýdany 70,000 m-den gowrak.2we umumy baýlyklarymyz 100 million RMB ýuandan gowrak.Doňdurylan guradylan çilek, malina, alma, armut, banan, gök gül, gara smorodina, sary şetdaly, ýaşyl nohut, süýji mekgejöwen, ýaşyl noýba, sarymsak, sogan, kartoşka, käşir ýaly dürli ýokary hilli doňan guradylan miweleri we gök önümleri üpjün edip bileris. , süýji kartoşka, gyrmyzy süýji kartoşka, kädi, jaň burç we ş.m.

Adam durmuşynyň gowulaşmagy bilen adamlar iýmitleriň saglygyna we howpsuzlygyna has köp üns berýärler.Sagdyn we ygtybarly iýmitlere bolan isleg soňky ýyllarda gaty köpeldi.

Hytaýda doňdurylan guradylan miweleri we gök önümleri öňdebaryjy öndüriji hökmünde bazara has sagdyn we ygtybarly iýmitler bilen üpjün etmeli.Aslynda, berk we düýpli hil gözegçilik ulgamy, häzirki zaman önümçilik desgalary, gözleg we gözleg topary, ökde hünärmenler bar, bularyň hemmesi muny gowy etmäge kömek edýär.Dünýäniň ähli müşderilerine ýokary hilli, sagdyn we doňdurylan guradylan miweleri we gök önümleri üpjün etmek üçin elimizden gelenini etmek isleýäris.

Wada berýäris

Doňdurylan guradylan önümlerimiziň hemmesi üçin 100% arassa tebigaty we täze çig maly ulanarys.

Doňdurylan guradylan önümlerimiziň hemmesi howpsuzlyk, sagdyn, ýokary hilli we yzarlanylýan önümlerdir

Doňdurylan guradylan önümlerimiziň hemmesi Metal detektor we el bilen barlamak tarapyndan berk barlanýar.

Biziň wezipämiz

Highokary hilli, ygtybarly we sagdyn doňan guradylan miweleri we gök önümleri hödürlemek, bütin dünýäniň saglygyna goşant goşmak üçin özümizi bagyşlaýarys.

1S1A0690

Esasy gymmatlygymyz

Hil

Innowasiýa

Saglyk

Howpsuzlyk

IMG_4556

Näme üçin bizi saýlamaly?

Our Owned Farms

Öz hojalygymyz
3 sany hojalygymyzyň umumy meýdany 1,320,000 m-den gowrak2, Şonuň üçin täze we has ýokary çig mal ýygnap bileris.

Toparymyz
300-den gowrak ökde hünärli işçimiz we 60-dan gowrak professoryň gözleg we barlag bölümi bar.

Our Team
Our Team1

Biziň desgalarymyz
Zawodymyz 70,000 m-den gowrak meýdany tutýar2.

Factory Tour (20)
Factory Tour (13)
1 (3)
1 (1)
1 (2)

Germaniýadan, Italiýadan, Japanaponiýadan, Şwesiýadan we Daniýadan 7 sany halkara ösen önümçilik liniýasy bilen önümçilik kuwwatymyz aýda 50 tonnadan gowrak.

Hil we şahadatnamalarymyz
Bizde BRC, ISO22000, Koşer we HACCP şahadatnamalary bar.

BRC KERTIFIKATY

HACCP şahadatnamasy

ISO 22000

Çig maldan ahyrky önümlere çenli berk we düýpli hil gözegçilik ulgamy bilen, ähli müşderilere ýokary hilli önümleri hödürleýäris.

595
IMG_4995
IMG_4993